EN NL

Cookie verklaring

1Inleiding

1.1Algemeen

Deze website https://homeweb.io/ ("onze website") maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een betere ervaring bieden en onze website verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

1.2Begrippenlijst

In deze Cookie verklaring hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende begrippen de volgende betekenis:

  • "Cookie": betekent een klein bestand dat door onze website op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze website gebruikt. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.;
  • "Cookiewetgeving": betekent de relevante bepalingen van de EU 2002/58 richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002 (“E-Privacy Richtlijn”) en van de EU- Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG");
  • "Persoonsgegevens": betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd, zoals gedefinieerd in AVG ;
  • "Wij/Ons/Onze": betekent Homelab Belgium BVBA die in België geregistreerd staat onder ondernemingsnummer 0666.412.269, waarvan het geregistreerde adres Kempische Steenweg 293,3500 Hasselt is.

2Contactgegevens

Onze website en diensten worden aangeboden en beheerd door Homelab Belgium BVBA.Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0666.412.269 en onze kantoor is gevestigd op Kempische Steenweg 293,3500 Hasselt.

U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, naar Kempische Steenweg 293,3500 Hasselt
(b) telefonisch, op 011 / 36 09 01 of
(c) per e-mail, via info@homeweb.io

3Hoe gebruikt onze website cookies en welke soorten cookies zijn er?

Onze website kan bepaalde First party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en worden alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw ervaring van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze diensten te leveren en te verbeteren. Wij hebben deze cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.

Door gebruik te maken van onze website, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (Third party Cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan ons. Voor meer details, zie sectie 4.2.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en onze wettelijke verplichtingen, verwijzen wij u naar ons Privacy verklaring.

Voor meer specifieke details over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar hoofdstuk 4. Alle cookies gebruikt door onze website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving. Wij kunnen sommige of alle van de hieronder vermelde soorten cookies gebruiken.

3.1Strikt noodzakelijke cookies

Een cookie valt in deze categorie als het essentieel is voor de werking van onze website, ondersteunende functies zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen, uw winkelmandje , betalingstransacties of het invullen van formulieren.. Met andere woorden worden deze cookies gebruikt om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld.

3.2Analytische cookies

Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe u onze website gebruikt, hoe efficiënt u bijvoorbeeld kunt navigeren en welke functies u gebruikt. Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen. Analytische cookies stellen ons in staat om deze informatie te verzamelen en helpen ons om onze website en uw ervaring ervan te verbeteren.

3.3Tracking cookies

Deze cookies registreren analytische (anonieme) informatie over hoe u de website bezoekt, met het oog op het verbeteren van de website en de gebruikerservaring, maar ook om gerichter te kunnen adverteren.

3.4Functionele cookies

Functionele cookies stellen ons in staat u op onze website extra functies te bieden, zoals personalisatie en het onthouden van uw opgeslagen voorkeuren. Sommige functionele cookies kunnen ook strikt noodzakelijk zijn, maar vallen niet noodzakelijkerwijs allemaal in die categorie. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

3.5Targeting cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw activiteiten op onze website om u van gerichte reclame te kunnen voorzien.Net als bij analytische cookies helpt deze informatie ons om u beter te begrijpen en om onze website en reclame relevanter te maken voor uw interesses. Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te laten zien.

3.6Third party cookies (cookies van derden)

Cookies van derden worden niet door ons geplaatst, maar door derden die diensten aan ons en/of aan u leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt door reclamediensten om u op maat gemaakte reclame op onze website aan te bieden, of door derden die analytische diensten aan ons leveren (deze cookies werken op dezelfde manier als de hierboven beschreven analytische cookies).

3.7Persistente cookies

Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een blijvende cookie zijn. Persistente cookies zijn cookies die gedurende een vooraf bepaalde periode op uw computer of apparaat blijven staan en worden geactiveerd telkens wanneer u onze website bezoekt.

3.8Sessie cookies

Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een sessie cookie zijn. Sessiecookies zijn tijdelijk en blijven slechts op uw computer of apparaat staan vanaf het moment dat u onze website bezoekt tot u uw browser afsluit. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

4Welke cookies gebruikt onze website

4.1First party cookies

De volgende First party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Doel en type Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
XSRF-TOKEN beveiliging van uw gegevens ja 1 dag
homewebio_session sessie - zorgt voor login ja 1 dag

4.2Third party cookies

De volgende Third party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Doel en type Aanbieder Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
__cfduid nodig voor chat tawk.link ja 1 jaar
__cfduid nodig voor chat tawk.to ja 1 jaar
TawkWindowName nodig voor chat tawk.to ja sessie
ss nodig voor chat tawk.to ja sessie
TawkConnectionTime nodig voor chat tawk.to ja sessie
__tawkuuid nodig voor chat tawk.to ja 179 dagen
twk_5d91b768db28311764d67c6a nodig voor chat tawk.to ja /

4.3Analytische cookies

Onze website maakt gebruik van de analytische diensten. Analyse van de website verwijst naar een reeks hulpmiddelen die worden gebruikt om anonieme gebruiksinformatie te verzamelen en te analyseren, zodat wij beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Dit stelt ons op zijn beurt in staat om onze website en de diensten die via deze website worden aangeboden te verbeteren.

De analytische diensten die door onze website worden gebruikt, omvatten de volgende cookies:

Naam cookies Doel en type Aanbieder Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
_ga Google Analytics google.com ja 2 jaar
_gat Google Analytics google.com ja 1 dag
_gid Google Analytics google.com ja 1 dag
collect Google Analytics google.com ja sessie
_hjid Hotjar hotjar.com ja /
hjViewportId Hotjar hotjar.com ja sessie
_hjIncludedInSample Hotjar hotjar.com ja sessie
_hjTLDTest Hotjar hotjar.com ja sessie
tawkUUID Chat statistieken tawk.to ja 179 dagen
GPS nodig voor Youtube youtube.com ja 1 dag
IDE nodig voor Youtube youtube.com ja 1 jaar
PREF nodig voor Youtube youtube.com ja 8 maanden
test_cookie nodig voor Youtube youtube.com ja 1 dag
VISITOR_INFO1_LIVE nodig voor Youtube youtube.com ja 179 dagen
YSC nodig voor Youtube youtube.com ja sessie
yt-remote-cast-installed nodig voor Youtube youtube.com ja sessie
yt-remote-connected-devices nodig voor Youtube youtube.com ja sessie
yt-remote-device-id nodig voor Youtube youtube.com ja sessie
yt-remote-fast-check-period nodig voor Youtube youtube.com ja sessie
yt-remote-session-app nodig voor Youtube youtube.com ja sessie
yt-remote-session-name nodig voor Youtube youtube.com ja sessie

5Toestemming en het behoud van controle

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een pop-up die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Deze laat u weten dat we enkel cookies gebruiken die noodzakelijk zijn voor de werking van homeweb.io en dat u, door gebruik te maken van homeweb.io toestemming geeft om deze cookies te gebruiken.

Naast de bovenvermelde besturing die wij bieden, kunt u ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers stellen u ook in staat om te kiezen of u alle cookies of alleen cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

De onderstaande links geven instructies over hoe u cookies in alle gangbare browsers kunt beheren:

6Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookie verklaring te allen tijde wijzigen. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze Cookie verklaring en een of meer eerdere versies van dit Cookie verklaring, prevaleren de huidige en geldende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:
A. het recht op inzage;
B. het recht op correctie;
C. het recht om te wissen (vergetelheid);
D. het recht om de verwerking te beperken;
E. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
F. het recht op gegevensportabiliteit;
G. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
H. het recht om uw toestemming in te trekken.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacy verklaring. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in de Privacy verklaring.